Privacy Policy

The Hairextension Bar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
The Hairextension Bar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Naam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
The Hairextension Bar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
The Hairextension Bar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het onthouden van uw voorkeursinstellingen en automatisch invullen van gegevens
– Het volgen van uw surfgedrag waarmee wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op onze klanten.
– Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst.
The Hairextension Bar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Hairextension Bar verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Derden die van ons de beschikking krijgen over uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om uw een dienst te leveren namens The Hairextension Bar, en moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
The Hairextension Bar maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. We gebruiken daarnaast cookies om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan gebruikers.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook cookies die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Hairextension Bar zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
The Hairextension Bar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.